Skatterätt

Specialister i skatterätt över 20 års

Vår firma erbjuder rådgivning och vägledning till privatpersoner, fysiska och juridiska personer, inhämska eller utländska och speciellt till personer som inte är bosatta i spanien, när det gäller frågor som rör nationell och internationell beskattning.

Vi samarbetar med de andra rättsområdena på kontoret för att säkerställa en omfattande och integrerad service runt skatteplanläggning för våra kunder.

Teamet hos Bufete Frau har lång erfarenhet av skatterådgivning på Mallorca, Menorca, Ibiza och Formentera. Därför kan vi erbjuda en heltäckande service:

  • Allmän skatteplanering, såväl nationell som internationell.
  • Rådgivning till företag och privatpersoner i uppfyllandet av deras skattemässiga skyldigheter
  • Rådgivning och skatteplanering under företags omstrukturering (förvärv och överlåtelse, sammanslagning, omorganisering)
  • Rådgivning vid fastighetstransaktioner bland annat med finans och försäkring.
  • Personlig skatteplanering av förmögenhet (ex arvsskatt, egendom och familjeföretag)
  • Skatteplanering av utländska investeringar i Spanien
  • Rådgivning kring dubbelbeskattning
  • Beskattning av personer som inte är skattemässigt bosatta i Spanien
  • Stöd och rådgivning vid kommunikation mellan våra kunder och de spanska skattemyndigheterna i tillägg till att representera och försvara kunden vid skatteinspektioner och rättsliga processer.
  • Överklaganden och reklamationer i administrativa processer inför skatteförvaltningen och domstolarna
Nuevo

¿Quieres realizar una consulta legal online?

Pídenos una cita para hablar por Skype y resuelve tus dudas de la forma más cómoda.

Consulta on-line