Juridiska tjänster mallorca

Bufete Frau verksamhet är inriktad på våra kunder, med målsättningen att uppnå total kundtillfredsställelse genom att erbjuda en helhetlig, effektiv och personlig tjänst. Bufete Frau leder en ny generation av högt kvalificerade proffs för att bedriva verksamhet i ett enat Europa där tekniken förpassa byråkratin mot en mer flexibel och effektiv juridisk professionell rådfrågning.

Specialiserade sig på utländska investeringar i Spanien för EU-medborgare och från tredjeland, har företaget beprövad erfarenhet i skatt, fastigheter, kommersiella frågor, civila frågor och arbetsmässiga frågor sen 25 år tillbaka.

I sitt starka engagemang för en bra service, främjar Bufete Frau ett nytt koncept av bättre planerad omfattande rådgivning, mer tillförlitlig och aktuell, vars främsta mål är slutligen att maximera varje kunds investering.

Vår målsättning är att ha och kunna erbjuda:

 • Helhetlig kunskap om vår kunds behov.
 • Åtkomlighet och total tillgänglighet för vår kund.
 • Snabb och effektiv service.
 • Personlig interaktion med kunden.

     Fastighetsrätt

Vi är experter på fastighetsrätt och vi ger er de bästa rådet när du köper eller säljer din bostad.

Förvärv av fastigheter.

Överföring av fastigheter.

Hyra.

Försäljningsprocedur

 • Bufete Frau förbereder rapporten innan köpoptionsavtalet.
 • Ärenden i egendomsregistret.
 • Ärenden i kommunen eller Omyndigheterna (Consell Insulares).
 •  Ärenden i fastighetsregistret.
 • Förberedning av köpoptionsavtalet och leverans av % deposition.
 • Utfärdande av Offentlig handling mellan parterna och Notarius Publicus.
 • Leverans av dokument till notarien.
 • Förberedelse av det offentliga köpeavtalet.
 • Betalning av skatter.
 • Behandling av det offentliga köpeavtalet.
 • Årliga skatter.
 • Innehavarbyte av försörjelsetjänster.
 • Ägarbyte i fastighetsregistret.
 • Offentlig rät

 • Förberedning av köpoptionsavtalet och leverans av % deposition.
 • Licenser och tillstånd från offentliga myndigheter.
 • Behandling av överklaganden via administrativ och juridisk väg.
 • Ekonomiska klagomål – administrativa.
 • Disciplinära åtgärder – administrativa.
 • Tvisteprocesser – administrativa.

Civilrätt

 • Ordinära processer, betalningsförelägganden samt verkställande och särskilda processer.
 • Hypoteksförfaranden.
 • Arv, testamenten.
 • Förfaranden för ansvarsskyldighet samt kontraktuellt och utomkontraktuellt ansvar.
 • Avtal i allmänhet.
 • Äktenskap: separation, skilsmässor, bodelning vid upplösning av äktenskap.

Fastigheter

 • Fastighetsförvärv.
 • Överlåtelser av fastigheter.
 • Arrenden.

Tvister

 • Förebyggande rådgivning för att undvika rättstvister.
 • Representation inför domstol.

Handelsrätt

 • Rådgivning till enskilda firmor eller bolag.
 • Bolagsbildningar.
 • Ändringar av stadgar.
 • Bolagsförvärv.
 • Patenter, märken och andra egendomsrättigheter.
 • Avtalshjälp.

Ekonomiskt och finansiellt

 • Genomförbarhetsstudier.
 • Kontroll- och ledningssystem för företag.
 • Utvärderingar.
 • Finansiella projekt.

Skatter

 • Skattekonsolidering.
 • Rådgivning inför skatteinspektioner.
 • Handläggningar av registreringar och avregistreringar för bolag och enskilda firmor.

Bokföring

 • Planering av bolagsskatt och mervärdesskatt.
 • Räkenskapsböcker.
 • Redovisning.
 • Upplösningar.
 • Bokslut.

Arbetsmarknad

 • Avtal.
 • Hantering av lönelistor.
 • Uppsägningar.
 • Förebyggande av arbetsrisker.
 • Processer inför domstolar.
 • Handikapp.
 • Förfaranden inför arbetsinspektionen.
Nytt

Vill du ställa en juridisk fråga online?

Du kan boka tid för ett samtal via Skype och lösa dina problem på det bekvämaste sättet.

FRÅGA ONLINE