Portals Nous

Ett fullständigt iakttagande av gällande regler, i kombination med planering och det spelrum för kreativitet som lagen ger oss, utgör stöttepelarna för vår innovativa yrkesstrategi

Kontakta oss här

FÖRMÅGA TILL ENGAGEMANG

På Bufete Frau satsar vi bestämt på teamarbete. Det mänskliga och yrkesmässiga bidraget från alla byråns medarbetare är absolut nödvändigt för att vi utan oförutsedda problem ska kunna planera, utveckla och lösa alla fall som vi arbetar med. Vårt engagemang tvingar oss likaså att jämföra våra resultat med tidigare erfarenheter och att rigoröst kontrollera alla processer och teknologier som påverkar genomförbarheten av vårt arbete.

Vi är fullt medvetna om de svårigheter som den idiosynkratiska karaktären av vår verksamhet innebär, och därför tvekar vi inte att inhämta hjälp utifrån för särskilt komplicerade eller specifika projekt. Vår dagliga erfarenhet har visat oss att en uppriktig attityd är det bästa förhållningssättet, och därför uppmuntrar vi till absolut öppenhet mellan vår personal och gentemot våra kunder.

Crta. Palma – Andratx, km30 Local 9
07181 Portals Nous

Tel: 871 231 314
Email: info@bufetefrau.com

Från måndag till fredag från 9:00 till 2:00

Tour Virtual

Portals Nous

Fyll i formuläret med dina uppgifter om du vill ha mer information utan förpliktelser. Det första mötet med någon av våra advokater i Palma eller Ibiza är gratis.

Jag har läst och las condiciones de privacidad.