NYHETER

Godkänner den första jordbrukslagen i Balearerna.

05dec

Fastighetsrätt och Skattefrågor

Jordbrukslagen öppnar för en modern framtid inom jordbruk och boskap i Balearerna. Den nya lagen främjar landsbygdens utveckling av Balearernas territorium, särskilt i Mallorca, Minorca och Ibiza.

Tisdagen den 2 December godkände kammaren i Mallorca den första jordbrukslagen i  Balearerna. Med sitt godkännande avslutas lagstiftningsförfarandet som inleddes i september med stöd av presentation och efterföljande samförstånd mellan regering och jordbruk, boskap, skogs-och livsmedelssektorn. Förslaget var inte endast med konsensus av jordbrukssektorn i Balearerna som under längre tid har begärt utbyggnad och hantering av jordbruksverksamheten  på Balearerna, utan även den offentliga exponeringen av de grundläggande linjerna av jordbrukslagen blev väl mottagen i det Balearsika samhället. Jordbrukslagen i Balearerna. Innovation på landsbygden. Som vi nämnde i vår senaste publikation om jordbrukslagen,landsbygdsutvecklingen som kommer att driva den nya standarden kommer att resultera i:
  • -          Att främja investeringar landsbygdens mark med möjlighet att främja  stadsprojekt som golfbanor, polo, agroturism och härbärgen.
  • -          Verksamhet inom jordbruket, främja generationsväxling och införlivandet av kvinnor i landsbygden.
  • -          Omvärdering av kulturarvet på landsbygden och av försäljning avursprungsbetecknade produkter i utrymmen inte större än 150 kvadratmeter.
  • -          Göra det enklare att initiera förfaranden och utveckling av jord-och skogsbruksverksamhet och kompletterande verksamhet.
  • -          Ändring av användningen av jordbruksanläggningar för kompletterande aktiviteter och egen produktion, förutsatt att gränsvärdena enligt befintliga volymer uppfylls.
Vi från BufeteFrau advokater tror att Jordbrukslagen, förutom att den uppfyller dess reglerande funktion i jordbrukssektoren, kommer att förnya och modernisera landsbygden särskilt i Mallorca, Menorca och Ibiza och det kommer att bli mycket intressant att kunna njuta av kultur- och fritidsaktiviteter i dessa vackra och underbara miljöer som Balearerna erbjuder.
Relaterade poster: -          Grundläggande riktlinjer i det första utkastet av jordbrukslagen för de Baleariska öarna. -          Inledning av turistaktiviteter. Anläggningar för turistboende på landsbygden i Mallorca. -          Inledande registrering för aktivitet av turistvistelser i bostäder på Mallorca (ETV)
Nytt

Vill du ställa en juridisk fråga online?

Du kan boka tid för ett samtal via Skype och lösa dina problem på det bekvämaste sättet.

FRÅGA ONLINE