Specialiteter

Offentlig rät

 • Förberedning av köpoptionsavtalet och leverans av % deposition.
 • Licenser och tillstånd från offentliga myndigheter.
 • Behandling av överklaganden via administrativ och juridisk väg.
 • Ekonomiska klagomål – administrativa.
 • Disciplinära åtgärder – administrativa.
 • Tvisteprocesser – administrativa.

Civilrätt

 • Ordinära processer, betalningsförelägganden samt verkställande och särskilda processer.
 • Hypoteksförfaranden.
 • Arv, testamenten.
 • Förfaranden för ansvarsskyldighet samt kontraktuellt och utomkontraktuellt ansvar.
 • Avtal i allmänhet.

Äktenskap: separation, skilsmässor, bodelning vid upplösning av äktenskap

Tvister

 • Förebyggande rådgivning för att undvika rättstvister.
 • Representation inför domstol.

Arbetsmarknad

 • Avtal.
 • Hantering av lönelistor.
 • Uppsägningar.
 • Förebyggande av arbetsrisker.
 • Processer inför domstolar.
 • Handikapp.
 • Förfaranden inför arbetsinspektionen

Bokföring

 • Planering av bolagsskatt och mervärdesskatt.
 • Räkenskapsböcker.
 • Redovisning.
 • Upplösningar.
 • Bokslut.

Skatterätt

Vår firma erbjuder rådgivning och vägledning till privatpersoner, fysiska och juridiska personer, inhämska eller utländska och speciellt till personer som inte är bosatta i spanien, när det gäller frågor som rör nationell och internationell beskattning.

Fastighetsrätt mot konstruktion och stadsplanering

Bufete Frau har en gedigen erfarenhet inom området fastighetsrätt, konstruktion och urbanism, och erbjuder rättslig och utomrättslig rådgivning till privatpersoner och företag

Familjerätt, arvslagar och regionala lagar för balearerna

Även specialiserade på denna gren av lagen erbjuder vi en personaliserad juridisk rådgivning där vi alltid letar efter den bästa lösningen. Vi hanterar varje enskillt fall med största sekretess och aktsamhet för att våra kunder alltid ska känna sig trygga hos oss.
Nytt

Vill du ställa en juridisk fråga online?

Du kan boka tid för ett samtal via Skype och lösa dina problem på det bekvämaste sättet.

FRÅGA ONLINE